Cennik

Cennik toru kartingowego
Czas jazdy/gokart Gokart 160 cc - 4km
dzieci  5 - 7 lat
Gokart 200 cc - 6,5km Gokart 270 cc - 9km
10 min 18 zł* 22 zł* 35 zł*
20 min 30 zł* 40 zł* 63 zł*
30 min 45 zł* 55 zł* 95 zł*
Karnet 10 przejazdów + 1 przejazd gratis 170 zł** 190 zł** 300 zł**
Karnet 20 przejazdów + 2 przejazdy gratis 320 zł*** 360 zł*** 580 zł***
Kominiarka 5zł / 10 zł
Karta kierowcy 5 zł*

*   cena dotyczy jednej osoby

**  karnet ważny miesiąc od dnia zakupu

***karnet ważny 2 miesiące od dnia zakupu

*   Karta kierowcy oraz kominiarka obowiązkowe.