Cennik

Cennik toru kartingowego
Czas jazdy/gokart Gokart 160 cc - 4km
dzieci
Gokart 200 cc - 6,5km Gokart 270 cc - 9km
10 min 25 zł* 29 zł* 42 zł*
20 min 43 zł* 53 zł* 75 zł*
Kolejne 10 min 20 zł* 25 zł* 35 zł*
Karnet 10 przejazdów + 1 przejazd gratis 230 zł* 270 zł* 390 zł*
Karnet 20 przejazdów + 2 przejazdy gratis 420 zł* 530 zł* 760 zł*
Kominiarka 5zł / 10 zł
Karta kierowcy 5 zł

*   cena dotyczy jednej osoby

*   Karta kierowcy oraz kominiarka obowiązkowe.